Studiedag 'Wetenschappelijk onderzoek'

09/11/2023
09:00-17:00
Vervolmakingscyclus WVV
Studiedag WVV

 

Op 9 november 2023 zal de studiedag omtrent "Wetenschappelijk onderzoek" doorgaan. Er zullen tal van interessante sprekers aanwezig zijn. Kort na de middag gaat ook de Algemene Ledenvergadering door van onze vereniging waarop u allen uitgenodigd bent. Om af te sluiten zal de prijs Peter Donceel op het einde van de studiedag uitgereikt worden.

De studiedag gaat door in de Sportoase te Leuven. Meer informatie over de bereikbaarheid kan je hier vinden.
Accreditering wordt aangevraagd.

LET OP! Er is een 48-urenstaking aangekondigd door de NMBS. Minimale dienstverlening is voorzien.
Er is parking voorzien bij de Sportoase maar wij raden aan om zoveel mogelijk te carpoolen indien mogelijk.

Sportoase Philipssite
Philipssite 6
3000 Leuven
Georganiseerd door WVV

Voormiddagsessie

09:00 - 12:15
Accreditering 2.5 C.P.

9u00: Registratie en onthaal

9u15: Wetenschappelijk onderzoek in de verzekeringsgeneeskunde: verleden, heden en toekomst (prof. Dr. M. Du Bois)

9u45: De rol van motivatie in de werkhervatting na arbeidsongeschiktheid (Dr. C. Vanovenberghe)

10u15: Een wetenschappelijk onderzoek naar huishoudongeschiktheid (Dr. G. Lammens)

10u45: Koffiepauze

11u15: Motivationele gespreksvoering bij langdurig arbeidsongeschikten. Een kwantitatieve studie (I. Rymenans)

11u45: Werkhervatting na artroscopische partiële meniscectomie: de impact van arbeidsgerelateerde factoren (Dr. J. Van Doninck)

12u15: Lunch

Lunch

12:15 - 13:15

Namiddagsessie

13:15 - 16:00
Accreditering 2.5 C.P.

13u15: Algemene ledenvergadering

14u00: De evaluatie van vermoeidheid na borstkanker in de sociale verzekeringsgeneeskunde (Dr. C. Heylbroeck & Dr. K. Van Vaerenberg)

14u30: Boost2Work 2.0: Individuele en sociaal-maatschappelijke impactevaluatie van coaching in ondernemingsvaardigheden en persoonlijke ontwikkeling bij langdurig arbeidsongeschikten: een mixed method onderzoek. (Dr. S. Hollebosch)

15u00: De retina loslating in verzekeringsgeneeskundig perspectief (Dr. L. Wellens)

15u30: Uitreiking Prijs Peter Donceel

16u00: Afsluiting en receptie

Receptie

16:00 - 17:00